حقوق و قضا

آیا حقوق شوهر به همسر موقت ایشان نیز می‌رسد؟
تکلیف فرزندان در ازدواج سفید چه می‌شود؟
بهترین شیوه برای تقسیم ارث چیست؟
آیا نفقه به زنان صیغه شده پرداخت می‌شود؟
طلاهای مادر بعد از فوت به دختر می‌رسد یا پسر؟
آیا می‌توان به زن خیانتکار مهریه پرداخت نشود؟

زنان با این دو دلیل به راحتی طلاق می‌گیرند + ویدیو
رابطه نامشروع را فقط با این دو راه ثابت کنید + ویدیو
توقیف اموال شوهر برای گرفتن مهریه + ویدیو
شرایط زن برای دریافت مستمری همسرش
این رابطه نامشروع به اجبار است
بعد از پاک شدن اینستاگرام می‌توان توهین را اثبات کرد؟‌+ویدیو

در این شرایط ارث خواهر مجرد به شما می‌رسد
بدون این مرحله، نمی‌توانید توافقی طلاق بگیرید + ویدیو
این زنان احتیاج به اجازه برای خروج از کشور ندارند
قرارداد شما در این شرایط باطل است + ویدیو
زن فقط در این شرایط از ملک شوهر ارث می‌برد
مجازات این جرم کاهش یافت

در این شرایط حضانت کودک از شما سلب می‌شود + ویدیو
چگونه می‌توانیم از فیلم‌ رابطه نامشروع استفاده کنیم؟
مهریه زن دوم بعد از فوت مرد
شرایط دریافت مهریه بعد از ازدواج مجدد زن
رابطه نامشروع فرد مجرد + ویدیو
طلاق از طرف زن چه شرایط خاصی دارد؟

مجازات این نوع رانندگی شلاق است + ویدیو
این ۶ ممنوعیت ازدواج، شما را شوکه می‌کند
آیا می‌توانیم اسناد رسمی را باطل کنیم؟ + ویدیو
زن در چه مواردی حق انتخاب مسکن دارد؟
شرطی که به افراد اجازه معامله کردن، می‌دهد + ویدیو
حضانت فرزند نامشروع با کیست؟

این افراد می‌توانند هزینه دادگاه را پرداخت نکنند + ویدیو
قتلی که مجازاتش جریمه نقدی است+ویدیو
آیا تقسیم ارث بدون انحصار وراثت امکان دارد؟
حضانت کودک در صورت تغییر محل زندگی مادر با کیست؟
با این کارها سرمایه خود را حفظ کنید + ویدیو
نکات کلیدی برای خرید خانه قولنامه‌ای + ویدیو

شرایط دریافت مهریه از ارث شوهر
والدین با این کار مجرم می‌شوند
با این کارها سرمایه خود را حفظ کنید
میزان ارث عروس از پدرشوهر چقدر است؟
آیا با چک ضمانت می‌توان فرد را به زندان انداخت؟
حقوق مالی زنان در زندگی مشترک

نکات در وصیت‌نامه که باید جدی بگیرید + ویدیو
فسخ کردن قرارداد اجاره توسط صاحبخانه + ویدیو
آیا پدر می‌تواند تمام دارایی خود را به یکی از فرزندانش بدهد؟
آیا زن می‌تواند بدون اجازه مرد جهیزیه را برگرداند؟
این نکات را مستمری‌بگیران باید بدانند + ویدیو
آیا برگه سبز خودرو مدرک معتبر است؟ + ویدیو

حقوق مالی زنی که باردار نمی‌شود
نکاتی مهم در قرارداد اجاره که تمام باید بدانند
زنا چگونه باعث اعدام اشخاص می‌شود؟
زنان چگونه می‌توانند حق طلاق بگیرند + ویدئو
مستمری مادر بعد از فوت به چه کسانی می‌رسد؟
مسافران نمی‌دانند این حقوق را دارند + ویدئو

اموالی از پدر که فقط به پسربزرگ می‌رسد
این پیامک برای شما دردسر دارد + ویدیو
استفاده از این جملات ۲ سال حبس دارد
در این شرایط حساب شما مسدود می‌شود + ویدیو
طلاق از طرف دختر باکره چه شرایطی دارد؟
تمدید کردن قرارداد اجاره

نکات مهم طلاق توافقی را در این ویدیو ببینید
هیچ ارثی به این اشخاص تغلق نمی‌گیرد