صفحه سفارشات مجله سرگرمی

ما در سایت مجله سرگرمی ، همواره کوشیده ایم با مشتریان محترم و عزیزمان صادق باشیم؛ در راستای این هدف اقدام به فهرست نمودن تمام سفارشات اخیر سایت مجله سرگرمی، در این صفحه نموده ایم.

رسید پرداخت به
Www.entmag.ir

پرداخت با موفقیت انجام شد.

نام و نام خانوادگی مشتری:
کامبیز جوهری

عنوان سفارش مشتری:
جایگاه بالا در سایت

تاریخ سفارش:
2021-06-29

کد رهگیری سفارش مشتری:
61486608


« کامبیز جوهری »
محترم از سفارش
جایگاه بالا در سایت
98% رضایت داشته اند .رسید پرداخت به
Www.entmag.ir

پرداخت با موفقیت انجام شد.

نام و نام خانوادگی مشتری:
حامد ارجمند

عنوان سفارش مشتری:
جایگاه بالا در سایت

تاریخ سفارش:
2021-06-26

کد رهگیری سفارش مشتری:
61486603


« حامد ارجمند »
محترم از سفارش
جایگاه بالا در سایت
100% رضایت داشته اند .« قالب اختصاصی سایت مجله سرگرمی »

طراحی توسط: Www.Siteinc.ir